undefined

A paintball általános szabályai:


Találat:

A csípőtől és válltól lefele ért lövés nem számít találatnak, ezen kívül minden más testrész annak számít. Ebben az esetben egyik kezet a fej fölé emelve kell jelezni a találatot. A legrövidebb úton el kell hagyni a pálya területét.


A játékvezető
Ő ügyel a küzdelem tisztaságára, a szabályok betartatására. A játék gördülékenysége érdekében fontos szava tiszteletben tartása, elfogadása. Feladatai közé tartozik a meghibásodott fegyverek azonnali cseréje, javítása, tisztítása, illetve a festékgolyók pótlása, a palackok töltése is.


A markerre a gázpalack rátekerését vagy annak arról letekerését, és a marker nyomás alá helyezését a Játékosok nem, csak a Játékvezető végezheti.
A Játékszabályzatban foglaltaktól eltérő, valamely Játékos szabálytalan magatartása miatt bekövetkező anyagi károkat, a kárt okozó Játékos köteles maradéktalanul megtéríteni.

A játékosok megérkezését követően, kiadjuk a ruházatot és a maszkot. Ezt követően egy rövid eligazítást, tájékoztatót tart a játékvezető a szabályokról, a fegyverekről. Hogy megértetted az abban foglaltakat, és ennek ellenére is játszani kívánsz, azt a  Felelősség nyilatkozaton aláírásoddal igazolod.


Egy lőlapon feljegyezzük a megállapított alapdíjat, illetve ki mennyi lőszert igényelt még azon kívül a játék során. Ez a játék végén, az elszámoláskor van segítségünkre.

A játék során tilos lőni olyan játékosra,  aki a lövés pillanatában a támadótól kevesebb mint 5 méter távolságra tartózkodik.   A ráfutásnál nehéz a távolságot megbecsülni.

A szabályok be nem tartása a játékból való kitiltást vonja maga után!!!